Nắm bắt chiến thuật Fibonacci trong cá cược hiện nay

chiến thuật Fibonacci trong cá cược

Dãy Fibonacci là một dãy số mà tổng của hai số đứng trước sẽ cho ra kết quả của số hạng sau. Nó bắt đầu từ 0 và 1 thường, các số trong dãy Fibonacci còn được gọi là số Fibonacci. Trong Toán học, dãy số được định nghĩa là một danh sách các số được sắp xếp theo một mẫu cụ thể nhưng nó có thể được áp dụng cách chơi cá cược bóng đá hiện nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách sử dụng chiến thuật Fibonacci trong cá cược nhé.

Dãy Fibonacci có nhiều số hạng không

Fibonacci không phải là người đầu tiên biết về dãy số, nó đã được biết đến ở Ấn Độ hàng trăm năm trước. Tên thật của ông là Leonardo Pisano Bogollo, và ông sống từ năm 1170 đến 1250 ở Ý. Ngoài việc nổi tiếng với Dãy Fibonacci, ông đã giúp truyền bá chữ số Hindu-Ả Rập (như các số hiện tại của chúng tôi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) qua Châu Âu thay cho Chữ số La Mã(I, II, III, IV, V, v.v.). 

Dãy số Fibonacci hay còn gọi là dãy số Fibonacci được định nghĩa là dãy số mà mỗi số trong dãy bằng tổng của hai số đứng trước nó. 

Dãy Fibonacci được cho là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ….

Ở đây, số hạng thứ ba “1” có được bằng cách cộng số hạng thứ nhất và thứ hai. (nghĩa là 0+1 = 1)

Tương tự:

  • “2” có được bằng cách cộng số hạng thứ hai và thứ ba (1+1 = 2)
  • “3” có được bằng cách cộng số hạng thứ ba và thứ tư (1+2), v.v.

Ví dụ: số hạng tiếp theo sau 21 có thể tìm được bằng cách cộng 13 và 21= 34

Công thức dãy Fibonacci mà nhiều người chưa chắc hiểu hết

Dãy số Fibonacci “F n ” được xác định bằng cách sử dụng quan hệ đệ quy với các giá trị gốc F 0 =0 và F 1 =1: Fn = Fn – 1 +Fn -2

Ở đây, trình tự được xác định bằng cách sử dụng hai phần khác nhau, chẳng hạn như quan hệ khởi động và đệ quy.

Phần bắt đầu là F 0 =0 và F 1 =1.

Phần quan hệ đệ quy là F n = F n-1 +F n-2 .

Do dãy số bắt đầu bằng 0 nên F5 sẽ là số hạng thứ 6 trong dãy số. 

  • số 2 được tìm thấy bằng cách cộng hai số trước nó (1+1),
  • số 3 được tìm thấy bằng cách cộng hai số trước nó (1+2),
  • 5 là (2+3),

Ví dụ: số tiếp theo của dãy số trên là 21+34= 55

Đây là một danh sách dãy số Fibonacci dài hơn: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.144.233.377.610.987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, …

Bạn có thể tìm ra một vài số tiếp theo theo công thức mà các chuyên gia tại Viva88 chia sẻ trên. Khi chúng ta lấy hai số Fibonacci liên tiếp (lần lượt nối tiếp nhau), tỷ lệ của chúng rất gần với tỉ lệ vàng” φ ” xấp xỉ 1,618034… 

Tỷ lệ vàng để tính các số Fibonacci

Dãy Fibonacci có liên quan chặt chẽ với giá trị của Tỷ lệ vàng, giá trị Tỷ lệ vàng xấp xỉ bằng 1,618034. Nếu chúng ta lấy tỷ lệ của hai số Fibonacci liên tiếp, thì tỷ lệ này gần với Tỷ lệ vàng. Điều đó có nghĩa là nếu cặp số Fibonacci có giá trị lớn hơn, thì tỷ lệ này rất gần với Tỷ lệ vàng. Vì vậy, với sự trợ giúp của Tỷ lệ vàng, chúng ta có thể tìm thấy các số Fibonacci trong chuỗi.

Công thức tính các số Fibonacci bằng Tỷ lệ vàng là:

X n = [φ n – (1-φ) n ]/√5

Tìm số Fibonacci khi n=5, công thức tính Dãy Fibonacci là: F n = F n-1 +F n-2

Lấy: F 0 = 0 và F 1 = 1

  • F2 = F 1 + F 0 = 1+0 = 1
  • F3 = F 2 + F 1 = 1 + 1 = 2
  • F4 = F 3 + F 2 = 2 + 1 = 3
  • F5 = F4 + F3 = 3 +2 = 5

Do đó, số fibonacci là 5.

Kết luận

Dãy Fibonacci bắt đầu từ 0 và 1, 10 số đầu tiên của dãy trông như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, v.v. Dãy Fibonacci có thể được mô tả bằng phương trình toán học: Xn+2= Xn+1 + Xn, nó có thể được sử dụng để tính toán tiền cược ở lần cược tiếp theo sau khi bạn đã có số tiền đơn vị cược đầu tiên của mình.